KALİTE

Aykim Polimer

KALİTE; 

Ürün kalitesi ve sürekli standart kalite olgusunu sahaya yansıtarak, müşteri istek ve taleplerine uygun ürünleri tasarlayarak, üretimde sürekliliği ve standardı sağlamak amacı ile prosesin tüm etaplarında gerek üretim ekipman bakım ve kontrolleri ile gerekse proses kalite kontrolünü sağlamak koşulu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Sürdürülebilir bir üretim yapısı ancak yüksek kalite standardı ile elde edilebilir.Üretim zincirinde bulunan tüm proseslerde önleyici bakım,kalite kontrolleri süreçlerimizin temel girdisidir.


TEDARİK ZİNCİRİ; 

Ürün satınalma ve tedarik yönetimini elinde tutarak geçmiş tecrübeler ışığında standart ürün alımı ve kontrolleriyle üretimde standart kaliteyi korumayı hedeflemiştir.

Grup şirketleri içerisinde yer alan geri dönüşümlü sanayi atıklarını toplama, ayıklama ve işleme tesisimiz de tedarik zincirine destek vermektedir.


LABORATUVAR;

Fabrika giriş kalite, üretim proses ve final kontrollerini yapabilecek nitelikte ekipmanlarla donatılmış laboratuvar tam zamanlı kadrosuyla üretim kalite desteğini sağlamaktadır.


ISO9001;

Proseslerimiz ISO standardı maddelerine uygun olarak kurgulanmış, standart gerekliliklerini yerine getirir niteliktedir ve müşteri özel isteklerini de içinde barındırır yenilikçi yapıda çalışmalarını sürdürmektedir.


ÇEVRE;

Firmamız, fabrika saha tasarımı ve faaliyetleri çalışmalarından başlayarak çevre şartlarına uygun üretim saha kurulumunu ve üretim faaliyetini çevre duyarlılığı ile sürdürmektedir.