KALİTE

Aykim Polimer

KALİTE; 


Ürün kalitesi ve sürekli standart kalite olgusunu sahaya yansıtarak, müşteri istek ve taleplerine uygun ürünleri tasarlayarak, üretimde sürekliliği ve standardı sağlamak amacı ile prosesin tüm etaplarında gerek üretim ekipman bakım ve kontrolleri ile gerekse proses kalite kontrolünü sağlamak koşulu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Sürdürülebilir bir üretim yapısı ancak yüksek kalite standardı ile elde edilebilir.Üretim zincirinde bulunan tüm proseslerde önleyici bakım,kalite kontrolleri süreçlerimizin temel girdisidir.


KALİTE , ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ


  • Sektördeki teknolojik yenilikleri takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı,

  • Sürekli gelişme felsefesini tüm süreçlerde Yönetim Sistemi’ne uygun hale getireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda karlılığı ve rekabet gücünü arttıracağımızı,

  • Yönetim sistemimizi , sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

  • Tabi olduğumuz yasal şartlar, standartlar ve uygunluk yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına uyacağımızı,

  • Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

  • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı

  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

  • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştireceğimizi,

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,


TAAHHÜT EDERİZ…


GENEL MÜDÜR
01.04.2019/ Rev No.00
TEDARİK ZİNCİRİ; 

Ürün satınalma ve tedarik yönetimini elinde tutarak geçmiş tecrübeler ışığında standart ürün alımı ve kontrolleriyle üretimde standart kaliteyi korumayı hedeflemiştir.

Grup şirketleri içerisinde yer alan geri dönüşümlü sanayi atıklarını toplama, ayıklama ve işleme tesisimiz de tedarik zincirine destek vermektedir.


LABORATUVAR;

Fabrika giriş kalite, üretim proses ve final kontrollerini yapabilecek nitelikte ekipmanlarla donatılmış laboratuvar tam zamanlı kadrosuyla üretim kalite desteğini sağlamaktadır.


ISO9001;

Proseslerimiz ISO standardı maddelerine uygun olarak kurgulanmış, standart gerekliliklerini yerine getirir niteliktedir ve müşteri özel isteklerini de içinde barındırır yenilikçi yapıda çalışmalarını sürdürmektedir.


ÇEVRE;

Firmamız, fabrika saha tasarımı ve faaliyetleri çalışmalarından başlayarak çevre şartlarına uygun üretim saha kurulumunu ve üretim faaliyetini çevre duyarlılığı ile sürdürmektedir.